Krogliv

Koncept

Ambitionen med Krogliv är att ta livets vardag med sina varierande vedermödor och glädje och skapa en modern, tilltalande, dramatisk och underhållande relationsserie för en bredare publik.

Krogliv är inte en serie som enbart och ytterst handlar om livet på en krog i sig. Krogen utgör en grund, en plattform för ett mer universellt tema som grundar sig på mänskliga och individuella omständigheter i de sammanhang som karaktärerna ställs inför.

Temat är i och med det i grund och botten även existentiellt betingat. Serien kan därför liknas vid en "coming-of-age-story" för 30-åringar då de flesta av seriens karaktärer är i den åldern, en tid då man ofta går in i en ny fas i livet, utvecklas och ställs både inför nya problem och utmaningar.

Serien är i huvudsak karaktärsdriven där varje avsnitt storylinemässigt byggs upp runt "kroglinjen". Man kan säga att "kroglinjen" utgör en dramaturgisk och strukturell stomme som binder ihop karaktärernas linjer, det som de har gemensamt.

I övrigt har sedan varje karaktär sin egen linje som mer berättar om deras privatliv och relationer i den övriga världen och som korsas och kopplas till varandra, vissa mer andra mindre.


The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover  (1989)

Manusförfattare: Peter Greenaway


Setting

Utseende och miljöer är viktigt. Vi rör oss i en modern och ung storstadsmiljö som måste kännas i väggarna. Det måste med andra ord kännas "up-to-date". Det är inget ölschapp vi snackar om.

Handlingen är huvudsakligen förlagd till krogen. Medverkande är de som i första hand jobbar där eller på annat sätt är indragna i verksamheten.

En krog utgör i verkligheten en naturlig mötesplats, så även här. Det är här mycket vävs samman både tematiskt och dramatiskt. Det är här det utåtriktade äger rum, det allmängiltiga och offentliga.

Krogens generella funktion är ju givetvis att vara en arbetsplats där karaktärerna måste mötas och konfronteras vare sig de vill eller inte.

Som just arbetsplats ser jag en krog som en tillgång rent dramatiskt. Det är begränsade ytor för de inblandade att röra sig på. Man måste jobba tätt inpå varandra. Tempot är oftast högt. Samarbetet måste fungera. Allt det som berör och rör, oftast konfliktfyllt, men även glädje och gemenskap som uppstår när man är beroende av varandra.

Hemmamiljöerna är till skillnad från det offentliga karaktärernas privata, som i verkliga livet. Här finns personligheten. Här finns delar av karaktären som inte finns i det offentliga, på arbetet.

Det visuella intrycket av hemmamiljön måste hänga ihop med karaktärernas personligheter. Det är i hemmamiljöerna som karaktärernas fördjupning sker. Det är från dessa miljöer vi har med oss förståelsen för hur de agerar i det offentliga.

Musiken är också en annan och inte alls oviktig aspekt att tänka på, speciellt med tanke på att en av karaktärerna jobbar på en musik/nöjestidning och att krogen så småningom drar igång en klubbverksamhet.

Valet av den musik som antingen ingår naturligt i en del scener eller "bara" används i stämningsskapande syfte, kan många gånger signalera just den rätta samtidskänslan. Att välja rätt musik skapar en trovärdighet och kan till och med locka tittare i den svårflirtade målgrupp serien riktar sig till.


Back to the Future  (1989)

Manusförfattare:
Robert Zemeckis & Bob Gale


Karaktärerna

 • Sara Welinder

  Sara är 31 år och delägare till krogen. Hennes yrkesmässiga funktion är huvudsakligen att vara restaurangchef. Hon sköter även det mesta av det administrativa arbetet, både vad gäller personal och ekonomi.

 • Erika Green

  Erika är 29 år och delägare till krogen. Hennes yrkesmässiga funktion är att huvudsakligen vara barchef. I övrigt är Erika den som sköter det estetiska och som ska se till att krogen hittar sin utformning efter deras koncept.

 • Camilla Beijer

  Camilla är 44 år. Hon kopplas in som medfinansiär till krogen och är sedan tidigare ägare till flera andra krogar.

 • Mats Petersen

  Mats är 33 år och Saras sambo. Han är journalist och redaktionschef på månadstidningen 'Soul Lovers' som skriver om musik. Vid sidan av detta är han också DJ på olika barer och klubbar runt om i Stockholm.

 • Markus Lidberg

  Markus är 32 år och krogens barmästare. Han har tidigare jobbat ihop med både Sara och Erika.

 • Patrik Ridell

  Patrik är 31 år och krogens köksmästare. Har inget fast förhållande, men däremot en mängd tvivelaktigt lösa förbindelser.

 • Fredrik Bergström

  Fredrik är 36 år och en av krogens kockar. Tillsammans med sin fru Anette har han två barn, Max 7 år och Linda 5 år.

 • Sören Eriksson

  Sören är en av krogens servitörer och äldst i gänget med sina 54 år och starkt spelberoende. Han har tidigare jobbat ihop med både Erika, Sara och Miguel.

 • Hanna Ljung

  Hanna är 22 år och servitris på krogen. Hon har ingen tidigare koppling till någon av de andra som jobbar där.

 • Miguel Moreno

  Chilenske Miguel ÄR 25 år. Han kom till Sverige med sina föräldrar 1974 när han var två år. Han är en av diskarna och lite av krogens "filosof". Han har tidigare jobbat på samma ställe som Erika, Sara och Sören.

 • Thomas Thorngren

  Thomas är 43 år och fastighetsmäklare. Han är Markus pojkvän och sedan ungefär ett år tillbaka även sambo.

 • Rickard Dager

  Rickard är 45 år. Han är konsult och rådgivare åt Camilla, både i ekonomiska och juridiska frågor. Har lite för lätt att verka i de mer grå zonerna.

 • Anette Bergström

  Anette är 33 år. Hon är Fredriks fru med vilken han har barnen Max 7 år och Linda 5 år.


Der amerikanische Freund  (1977)

Manusförfattare: Wim Wenders


Status

Nedan följer beskrivning av material som finns utvecklat. Materialet kan med fördel sättas ihop till en genomarbetad "produktionsbibel" för att kunna göra en mer utförligare presentation inför finansiärer och beställare.

Materialet kan även till stora delar ingå i en ren Produktionsbibel som grund för själva manusskrivandet av avsnitten.

 • En första manusversion av seriens första avsnitt - (50 sidor).
 • En utförligare beskrivning och en mer grundligare genomgång och av karaktärerna där UTSEENDE-FRAMTONING, PERSONLIGHET och KARAKTÄRSDRAG utvecklas - (15 sidor).
 • En utförlig beskrivning av karaktärernas relationer till och syn på varandra (11 sidor).
 • Dessutom finns det story outline på avsnitt 1 till 10 (kroglinjen och en för varje karaktär) där varje linje utvecklas var för sig - (42 sidor).
 • Kortsynopsis på varje avsnitt på en halv A4 - (10 sidor)

Detta material (treatment, outline och manus) är givetvis inte att betrakta som det slutgiltiga, men utgör en stabil och väldefinierad grund för att få en ingående uppfattningen om riktningen på serien och utvecklingen av dess olika linjer.

Projektet och pilotmanuset är utvecklat och skrivet på spec. med eget investerat kapital. Dessa egenfinansierade utvecklingskostnader är enbart det som hittills rent ekonomiskt är investerat i projektet.

Krogliv


Utdrag ur manuset